Головна » Статті » Конференція_2014_10_16-17 » Секція 1 Сільськогосподарські науки

ЯКІСТЬ НАСІННЯ ПОЛЬОВИХ КУЛЬТУР ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ ЗБЕРІГАННЯ

Новицька Наталія

кандидат сільськогосподарських наук

доцент кафедри рослинництва

Степаненко Юлія

аспірантка кафедри рослинництва

Національний університет біоресурсів і природокористування України

 м. Київ

 

ЯКІСТЬ  НАСІННЯ ПОЛЬОВИХ КУЛЬТУР ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ ЗБЕРІГАННЯ

 

Зберігання насіннязавершальний етап технологічного процесу, який повинен забезпечувати збереження життєздатності й сили росту насіння, запобігати засміченню і розповсюдженню хвороб та шкідників. Погіршення якості насіння під час зберігання відбувається від самозігрівання, розвитку комах, кліщів, мікроорганізмів тощо. Уникнути негативного впливу даних явищ можна за правильної підготовки насіння, раціонального розміщення його у сховищах, підтримання оптимального режиму зберігання [1].

Завдання правильного зберігання насіння полягає в тому, щоб утримати його в стані спокою, не знижуючи посівні якості, до його використання в призначений час і у визначеному місці. Збереженість насіння залежить від таких умов:

– підготовки насіннєсховища для приймання і зберігання насіння;

– стан насіння, що поміщається на тривале зберігання;

– спосіб зберігання;

– режим зберігання [2].

У біологічному відношенні насіння, яке мало високу схожість після збирання, краще зберігається. Насіння з високими посівними якостями більш стійке проти грибів, бактерій, мікроорганізмів. Мертве, несхоже, гниле насіння за несприятливих умов зберігання псується в першу чергу і є осередками поширення патогенної мікрофлори. Тому на довге зберігання треба закладати лише високоякісне насіння. Насіння, яке пройшло обов'язкову післязбиральну обробку і насамперед висушене, зберігає високі посівні якості до сівби за належних умов зберігання [3].

Матеріали і методи досліджень. Визначення впливу умов зберігання на посівні та товарні якості насіння пшениці ярої твердої та сої проводили в 2013-2014 рр. в умовах випробувальної лабораторії Української державної насіннєвої інспекції. В дослідженнях використовували насіння гірчиці  білої (Sinapis alba L.), сорт Кароліна; гірчиці сизої (Brassica juncea L. Czern.), сорт Роксолана; сої (Glycine hispida Moench.), сорти Аннушка і Єлена; пшениці твердої ярої (Triticum durum Dest.), сорти Ізольда і Жизель, вирощене на полях кафедри рослинництва у ВП НУБіП України “Агрономічна дослідна станція”. Насіння закладали на зберігання в 2012 році за різних температурних режимів зберігання: – 5 °С, 0 °С, + 5 °С, + 12 °С та в приміщеннях з нерегульованою температурою.

Результати експериментальних досліджень. Посівні та товарні якості насіння польових культур різних ботанічних родин, закладене нами в 2012 році на зберігання за різних температурних режимів в умовах випробувальної лабораторії Української державної насіннєвої інспекції на період підрахунку результатів – навесні 2013 та 2014 років мало різні показники якості. Так, виші показники посівної якості мало насіння досліджуваних сортів за умов зберігання в холодних умовах при температурі – 5 °С. Насіння, закладене на зберігання в приміщення з постійною температурою +5 °С, своїх посівних якостей також суттєво не втратило. За постійної температури +12 °С як в насінні сої, гірчиці, так і насінні пшениці твердої ярої було виявлено зігнилі, мертві насінини та більшу кількість аномальних проростків при підрахунку схожості та енергії проростання.

За умови зберігання насіння у приміщенні з нерегульованою температурою при визначенні їх посівних якостей суттєво збільшувалася кількість аномальних проростків, знижувалася енергія проростання та схожість, також з’являлися мертві та зігнилі насінини і спостерігався неприємний запах в приміщенні, що змусило встановити в приміщеннях примусове вентилювання. Разом з цим, насіння гірчиці, пшениці ярої і сої, яке зберігалося в приміщеннях з нерегульованою температурою, при сівбі його в польових умовах навесні 2013 та 2014 років формувало більшу кількість аномальних проростків і при цьому суттєво (на 2-4 %) знижувалася його польова схожість.

Товарна якість зерна польових культур впродовж років досліджень та за різних умов зберігання змінювалася. Зокрема, кращу товарну якість мало зерно досліджуваних сортів пшениці ярої твердої та сої за умов зберігання в приміщеннях за постійної пониженої температури та температури на рівні 0 °С. Вміст жиру та білка в зерні сої, яке зберігали за підвищення температури до      + 5°С, + 12 °С та в приміщенні з нерегульованою температурою поступово знижувалися за рахунок підвищення дихання зерна і втрати запасних речовин на даний фізіологічний процес.

Підсумовуючи результати проведених нами досліджень, варто відмітити, що зберігання зерна зернових та олійних культур у приміщенні з нерегульованою температурою викликає збільшення кількості зерна з аномальними проростків, зниження польової схожість при сівбі в польових умовах навесні. Кращою температурою для зберігання польових культур, за результатами наших досліджень, є понижені температури в межах  - 5 °С.

 

Література

  1. Кретович В.Л. Физиолого-биохимические основы хранения зерна / В.Л. Кретович. – М. : Изд-во АН СССР. – 1945. – 135 с.
  2. Управління процесами формування високоякісного насіння сільськогосподарських культур / С.М. Каленська, Н.В. Новицька, А.Є. Стихар, О.В. Малеончук // Науковий вісник НАУ.– К., 2008. – Вип. 123.  – С. 13-21.
  3. Новицкая Н. В. Качество семян – залог успеха : (Материалы международной научно-практической интернет-конференции [«Современные направления теоретических и прикладных исследований, 2009»], (www.sworld.com.ua, 19-26 марта 2009 г.) / Н.В. Новицкая // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.sworld.com.ua.
Категорія: Секція 1 Сільськогосподарські науки | Додав: Admin (16.10.2014)
Переглядів: 1106
Всього коментарів: 0