Головна » Статті » Конференція_2014_10_16-17 » Секція 1 Сільськогосподарські науки

ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ

Баган Алла

к. с.-г. н., ст. викладач

Барат Юрій

к. с.-г. н., ст. викладач

Полтавська державна аграрна академія

м. Полтава

 

ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ

 

Найбільші валові збори і найвища урожайність кукурудзи спостерігається в лісостеповій зоні України, де збирають більше половини всього урожаю. В степовій і поліській зонах зосереджено по 20 % посівів і валових зборів в кожній. Найбільш насичені кукурудзою сівозміни в Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській і Вінницькій областях.

На сучасному етапі перед виробниками сільськогосподарської продукції в Україні стоїть завдання значного підвищення продуктивності зернової кукурудзи для потреб народного господарства. Вирішити це питання можливо при застосуванні високоурожайних гібридів, передових енергозберігаючих технологій, насіння високої якості, тощо [3].

Кліматичні умови та грунти України достатньою мірою відповідають біологічним потребам кукурудзи, тому, за умов застосування сучасних технологій вирощування та високопродуктивних гібридів, урожайність зерна може сягати 80-100 ц з га, що зробить цю культуру провідною за рентабельністю в Україні [1-2].

Тому мета досліджень полягала у вивченні основних елементів продуктивності та рівня врожайності гібридів кукурудзи у виробничих умовах.

Дослідження проводили у виробничих умовах Гадяцького району Полтавської області протягом 2012-2013 рр. Вивчали рівень формування урожайності восьми гібридів кукурудзи: ДКС 3871, ДК 291, PR 39 А 50, PR 39 R 20, НС 251, НС 2022, ДКС 2870, ДКС 3420. За стандарт прийнято гібрид ДКС 3871. Крім того, вивчали елементи продуктивності: маса качана, маса зерна з качана, вихід зерна, кількість рядів зерен, кількість зерен у ряду та маса 1000 зерен.

Так, маса качана за роки досліджень у гібридів кукурудзи варіювала у межах: у 2012 році – від 179,6 до 217, 3 г; у 2013 році – була більшою і становила 204,2-268,0 г. Найбільшою масою качана характеризувався гібрид стандарт ДКС 3871 (217,3-266,3 г).

Ознака маси зерна з качана, аналогічно показнику маси качана, протягом 2012-2013 років відповідно становила: у 2012 році – 148,7-190,0 г; у 2013 році – 182,4-224,8 г. За даним показником виділено стандарт ДКС 3871 (190,0-224,8 г).

Вихід зерна у гібридів кукурудзи за роки досліджень був високим і знаходився у таких межах: у 2012 році – від 81,6 до 90,3 %; у 2013 році – від 81,2 до 89,3 %. У стандарту ДКС 3871 досліджувана ознака становила 87,4 і 84,4 % відповідно. Найбільшим виходом зерна характеризувався гібрид кукурудзи ДК 291.

Показник кількості рядів зерен у гібридів кукурудзи протягом 2012-2013 рр. варіювала таким чином: у 2012 році – від 14 до 22; у 2013 році – від 16 до 18. У гібриду-стандарту дана ознака складала 14-16 рядів зерен. За даним показником можна виділити гібрид кукурудзи ДК 291.

Кількість зерен у ряду за роки досліджень у кукурудзи відповідно становила: у 2012 році – 32-37 шт.; у 2013 році – 35-39 шт. зерен. У стандарту ДКС 3871 даний показник дорівнював 37-39 зерен. Найбільшою кількістю зерен у ряду характеризувався гібрид кукурудзи PR 39 А 50.

Показник маси 1000 зерен у гібридів кукурудзи за роки досліджень відповідно становив: у 2012 році – від 250,6 до 348,0 г; у 2013 році – був дещо більшим і складав 259,8-360,3 г. У стандарту ДКС 3871 маса 1000 зерен протягом 2012-2013 років була найбільшою і дорівнювала 348,0-360,3 г та характеризувала даний гібрид крупним і виповненим зерном.

Урожайність гібридів кукурудзи за роки досліджень варіювала у значних межах: у 2012 році дана ознака була меншою і становила відповідно 6,91-8,37 т/га; у 2013 році – була більшою внаслідок сприятливих погодних умов і складала відповідно 9,89-12,45 т/га. У гібриду-стандарту урожайність протягом 2012-2013 рр. дорівнювала 7,23-10,81 т/га.

У 2012 році гібриди кукурудзи ДК 291 та PR 39 А 50 за досліджуваною ознакою знаходилися на рівні стандарту (6,91 і 7,12 т/га відповідно). Гібрид
PR 39 P 20 характеризувався істотно більшою урожайністю, порівняно із стандартом, яка складала 8,37 т/га.

У 2013 році спостерігалася аналогічна ситуація: гібриди кукурудзи
ДК 291 та PR 39 А 50 суттєво не відрізнялися за даним показником від стандарту (9,89 і 10,08 т/га відповідно). А гібрид PR 39 R 20 був істотно більшим за урожайністю (12,45 т/га), порівняно із стандартом.

За результатами проведених досліджень у виробничих умовах протягом 2012-2013 років із вивчення гібридів кукурудзи за продуктивністю можна зробити наступні висновки:

1. Гібриди ДКС 3871 і PR 39 R 20 за роки досліджень характеризувався такими господарсько цінними ознаками: масою качана, масою зерна з качана та масою 1000 зерен.

2. Гібрид ДК 291 виділено за виходом зерна та кількістю рядів зерен.

3. Найбільша урожайність протягом 2012-2013 років спостерігалася у гібриду кукурудзи PR 39 R 20.

 

Література

  1. Агафонов Н. М. Сроки посева, густота растений и продуктивность кукурузы / Н. М. Агафонов // Кукуруза и сорго. - 1996. - №2. - С. 7-8.
  2. Домашнев П. П. Селекция кукурузы // П. П. Домашнев,
    Б. В. Дзюбецкий, В. И. Костюченко. – М.: Агропромиздат, 1992. – 207 с.
  3. Козубенко Л. В. Селекция кукурузы на раннеспелость /
    Л. В. Козубенко, И. А. Гурьева. – Х., 2000. – 239 с.
Категорія: Секція 1 Сільськогосподарські науки | Додав: Admin (16.10.2014)
Переглядів: 1011
Всього коментарів: 0