Головна » Статті » Конференція_2014_10_16-17 » Секція 1 Сільськогосподарські науки

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПЛИВУ БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ВРОЖАЙНІСТЬ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ

Самець Ярослав

науковий співробітник

Самець Наталія

молодший науковий співробітник

Тернопільська державна сільськогосподарська

дослідна станція ІКСГП НААН

м. Тернопіль

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПЛИВУ БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ВРОЖАЙНІСТЬ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ

 

Актуальною проблемою сучасного сільськогосподарського виробництва є розробка технологій, які сприяють підвищенню урожайності культур і в той же час є екологічно-безпечними для навколишнього середовища та здоров’я людини [1]. Саме тому напрям фітопатологічних досліджень у даний час все більше схиляється в бік оздоровлення рослин та підвищення їх хворобостійкості за допомогою біологічних препаратів. Адже, біопрепарати посилюючи імунітет рослин, розкривають їх потенціал, сприяють реалізації закладених в організмі можливостей, у тому числі, необхідних імунних реакцій і життєвої енерґії в цілому [2].

Останнім часом для захисту рослин (поряд із протруюванням насіння хімічними препаратами) все більшого поширення набуває екологічно безпечний метод обприскування посівів біопрепаратами в період вегетації культури.

Метою наших досліджень було вивчення впливу біопрепаратів на урожайність озимої пшениці, ефективність яких вивчали в порівнянні з Аканто Плюс (еталон) та контролем в умовах польового досліду в ДП«ДГ«Подільське». Схемою дослідів передбачені такі варіанти: без обробки посівів хімічними та біологічними препаратами (контроль), обробка посівів: хімічним препаратом – Аканто Плюс, обробка посівів біологічними препаратами – Бактофіт та Псевдобактерин. Озима пшениця сорту Подолянка булла посіяна 25 вересня сівалкою СН-16 по чорному пару. Насіння загортали на глибину 5-7 см. Норма висіву – 5,5 млн. схожих зерен на гектар. Облікова площа ділянки 50 м², повторність триразова. Обприскування посівів проводили два рази: у фазу кущення та фазу прапорцевого листка. Додатковий врожай (приріст) визначали за загальноприйнятою методикою [3]. При обробці експериментальних даних використовували методи математичної статистики [4].

Результати обліків із визначення врожайності по варіантах досліду за період його проведення наведені у табл. 1.

Таблиця 1

Урожайність пшениці озимої залежно від обробки посівів хімічними та біологічними препаратами

Варіанти досліду

Урожайність, т/га

Середній приріст урожаю, т/га

2011р.

2012р.

2013р.

середня

Контроль

6,90

5,80

3,58

5,42

-

Аканто Плюс0,5 л/га

7,10

6,34

4,32

5,92

0,50

Бактофіт 2,5 л/га

7,24

6,50

4,12

5,95

0,53

Псевдобактерин 2,5 л/га

7,00

6,29

4,10

5,79

0,37

НІР05

0,24

0,28

0,27

 

 

 

Середня урожайність на контролі за роки досліджень становила 5,42 т/га. У варіантах із застосуванням хімічного препарату Аканто Плюс приріст урожаю становив – 0,50 т/га, або + 9,2 % до контролю.

Найвищу прибавку урожайності в досліді забезпечив біопрепарат Бактофіт – 0,53 т/га, що більше на 9,8 % у порівнянні з контролем. Найменший приріст урожайності зафіксовано при використанні біопрепарату Псевдобактерин – 0,37 т/га, що відповідно + 6,8 % до контролю.

Слід відмітити, що у 2013 році в стресових умовах весни, (швидке наростання тепла та ґрунтова посуха) препарати проявили себе найбільш ефективно. Середній приріст врожаю 0,52-0,74 т/га, або + 14,5-20,7% до контролю.

Результати досліджень свідчать, що використання біопрепаратів для обробки  посівів озимої пшениці показали ефективність у межах 6,8-9,8 %. Найбільший приріст урожаю пшениці озимої встановлено у варіанті, з використанням препарату Бактофіт (0,53 т/га). Ефективність препаратів була вищою у роки з несприятливим погодними умовами.

        

Література

1. Гудзь В.П. Шляхи підвищення продуктивної озимої пшениці / В.П.Гудзь. – К. : Урожай, 1989 – 136 с.

2. Біологічно активні речовини в рослинництві / З.М. Грицаєнко, С.П. Пономаренко, В.П. Карпенко, І.Б. Леонтюк. К. : ЗАТ "НІЧЛАВА", 2008. 352 с.

3 Доля М.М. Фітосанітарний моніторинг / М.М. Доля, Й.Т. Поколій, Р.М. Мамчур К. : ННЦІАЕ, 2004. 294 с.

4. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта: с основами статистической обработки результатов исследований / Б.А. Доспехов. – М. : Агропромиздат, 1985. – 351 с.

Категорія: Секція 1 Сільськогосподарські науки | Додав: Admin (16.10.2014)
Переглядів: 870
Всього коментарів: 0