Головна » Статті » Конференція_2014_10_16-17 » Секція 1 Сільськогосподарські науки

ДОПОСІВНА ПІДГОТОВКА НАСІННЯ – ЯК ФАКТОР ЗМЕНШЕННЯ НОРМИ ВИСІВУ ОГІРКА

Іщенко Тетяна

вчитель фізики

Біліченко Денис

учень 8 класу

Полтавська загальноосвітня школа I-III ст. № 25

м. Полтава

 

ДОПОСІВНА ПІДГОТОВКА НАСІННЯ – ЯК ФАКТОР ЗМЕНШЕННЯ НОРМИ ВИСІВУ ОГІРКА

 

Якість насіння є основною умовою вирощування високих урожаїв не тільки польових, але і овочевих культур. Насіннєвий матеріал повинен відповідати певним якостям: володіти високою сортовою чистотою, бути вирівняним за біологічними і господарськими ознаками, а також мати високі посівні кондиції за чистотою і схожістю [1, 2]. Підвищення цих показників призводить до значного зменшення вагової норми висіву насіння.

З огляду на вищевикладене ми провели лабораторні і польові дослідження (на базі Полтавської загальноосвітньої школи I-III ст. під № 25) з метою встановлення впливу заходів допосівної підготовки насіння (відбір за питомою масою, барботування та стратифікація) на посівні якості насіння огірка сорту Ніжинський. Методика – загальноприйнята [3, 4]. Повторність – чотирьохкратна. Варіанти: контроль (сухе насіння), насіння відібране за питомою масою (насіння дрібне, середнє і крупне), барботування (6, 8,10 і 12 годин), стратифікація (3, 7, 14 і 21 доба).

За результатами проведених досліджень визначено динаміку проростання насіння огірка сорту Ніжинський, а також встановлено енергію проростання та схожість насіннєвого матеріалу залежно від заходів допосівного підготовки.

За результатами підрахунку лабораторної схожості насіння, що визначали на 14 добу, встановлено, що даний показник виявився найбільшим у насіння відібраного за питомою масою (варіант калібрування) і яке характеризувалося як середнє та крупне (по 95 і 97%), а у дрібного – на рівні 93%.

Застосування аерування насіння у воді (барботування) протягом 10 і 12 годин значно збільшує лабораторну схожість його до 100%, порівняно із контролем (сухе насіння), де даний показник був на рівні всього 87%.

Штучна стратифікація – витримання насіння при понижених температурах у вологому субстраті із доступом повітря є також дієвим засобом поліпшення посівних якостей насіння огірка [5].

Тривала стратифікація – понад 14 діб збільшує лабораторну схожість насіння огірка до рівня 100%, менш тривале витримання насіння при понижених температурах (7 діб) – знижує даний показник до 91%. А стратифікація протягом трьох діб навіть знижує схожість до 72%, на 15% менше порівняно із контролем.

За встановлення норми висіву насіння огірка маса 1000 насінин була 24,03 г, а рекомендовану норму висіву брали з довідкового матеріалу – 6,0 кг/га (табл.).

 

Показники посівної придатності і норма висіву насіння огірка сорту Ніжинський, 2014 р.

Варіанти

Чистота

насіння, %

Схожість

насіння, %

Посівна придатність

насіння, %

Норма висіву

насіння, кг/га

Контроль

95

87

82,7

6,5

Калібрування

95

96

91,2

5,9

Барботування

95

100

95,0

5,6

Стратифікація

95

100

95,0

5,6

 

 

За проведення барботування і стратифікації норма висіву насіння огірка порівняно з контролем (6,5 кг/га) знижується до 5,6 кг/га (на 0,9 кг/га).

Польова схожість насіння – це відсоток нормально пророслого насіннєвого матеріалу у польових (вегетаційних) умовах порівнянні із кількістю висіяного [4]. За її визначення було встановлено особливості проростання насіння і темпи росту й розвитку рослин огірка на початкових етапах вегетації залежно від досліджуваних варіантів: польова схожість виявилась більшою при застосуванні вологого калібрування, барботування і стратифікації.

Враховуючи результати досліджень можна стверджувати, що з-поміж заходів допосівної підготовки насіння найбільш дієвими в плані збільшення лабораторної та польової схожості за одночасного зменшення норми висіву насіння огірка сорту Ніжинський виявилися наступні:

1. відбір за питомою масою (вологе калібрування) – фракція середнє і крупне;

2. барботування протягом 10 годин, що не має переваги над 12 годинним;

3. стратифікація протягом 14 діб, порівняно із 21 добою – показники виявились однаковими.

Таким чином, застосовуючи малозатратні заходи допосівної підготовки насіннєвого матеріалу можна значно зменшити вагову норму висіву насіння огірка сорту Ніжинський.

 

Література

1. Барабаш О.Ю., Семенчук П.С. Довідник овочівника. – Львів: Каменяр, 1985. – 205 с.

2. Болотських О.С. Овочівництво: екологічно адаптовані технологи. – Харків: Фоліо, 1999. – 122 с.

3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Борис Александрович Доспехов. – М. : Колос, 1985. – 336 с.

4. ДСТУ 4138-02. Насіння сільськогосподарських культур. Методика визначення посівних якостей. Технічні умови. – К.: ДСТ України, 2002. – 74 с.

5. Кулик М.І. Словник термінів, словосполучень та їхніх значень для вивчення дисципліни «Овочівництво». – Полтава: РВВ, 2009. – 42 с.

Категорія: Секція 1 Сільськогосподарські науки | Додав: Admin (16.10.2014)
Переглядів: 544
Всього коментарів: 0